xeol microsofr office word excel access powerpoint paint графика обучение офис майкрософт ворд эксель аксес повер поинт паинт программы калькулятор компьютер информатика xeol.com.ua
Untitled Document
 
Пошук по сайту
Переглядів:188664
Головна Про проект Фотогалерея Корисні посилання Мапа сайту
Про нас
Міжнародні проекти
Навчальні предмети
Юний дослідник
Книга обдарованих дітей
Класний керівник
Мала академія наук
Загальна інформація
Нормативна база
Алгоритм
Оформлення роботи
Секції МАН
Результати МАН
Майстер-класи та
семінари
Конкурси
Математична школа
Гостьова книга

Код кнопки сайту Дайджесту УНТ НВК №10


Опитування:
 
   Визначте тип своєї особистості
  "гравець словами"
  "допитливий аналітик"
  "візуальний спостерігач"
  "любитель музики"
  "непосидючий"
  "співрозмовник"
  "сам собі пан"


Співпрацюємо з:

ХОІППО

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

МАН України

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Робота з обдарованими дітьми

Обдарована молодь Хмельниччини

Хмельницькі олімпіади

Управління освіти Хмельницької міської ради

Пещера Атлантида

www.olimp-sport.com.ua
 

Мала академія наук

Нормативна база

   Засновником Малої академії наук України є Міністерство освіти і науки України.

   Засновниками територіальних відділень, наукових товариств учнів Малої академії є Міністерство освіти Автономної республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Також за погодженням з відповідним органом управління освіти і науки співзасновниками територіальних відділень, наукових товариств учнів можуть виступати академічні, науково-дослідницькі установи, вищі навчальні заклади, творчі спілки, громадські організації та окремі особи, які мають досвід роботи з учнями, відповідну матеріальну базу, наукове та педагогічне кадрове забезпечення.

   Засновник Малої академії, територіальних відділень, наукових товариств учнів або уповноважений ним орган здійснює фінансування Малої академії, її матеріально-технічне забезпечення, тощо.

   МАН у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про мови", а також Положеннями про позашкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами і даним Положенням.

Про Хмельницьке міське територіальне відділення МАН України

 1. Свою діяльність Хмельницьке обласне територіальне відділення МАН України розпочало в 1989 році на базі Хмельницького обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів за ініціативи заступника завідуючого інститутом Малинич Л. М. З 1996 року міське територіальне відділення МАН м. Хмельницького працює на базі Палацу творчості для дітей та юнацтва, перший голова Хмельницького міського територіального відділення – Лейбенко Ю. Безпосередньою організацією діяльності Малої академії наук займається відділ роботи з обдарованими дітьми.

 2. Основними напрямами роботи Хмельницького міського територіального відділення МАН є:

  • Підготовка педагогів до формування та розвитку науково-дослідницьких умінь учнів-членів МАН, організація та проведення з цією метою навчальних занять, семінарів, курсів тощо.

  • Проведення навчально-тренувальних занять для учнів-членів МАН із залученням провідних науковців, організація та проведення учнівських конкурсів, конференцій, читань тощо. Організація роботи очно-заочної школи.

  • Вивчення, узагальнення та популяризація кращого досвіду педагогів-новаторів щодо організації роботи з дітьми, що мають здібності до пошуково-дослідницької діяльності. Стимулювання роботи педагогів та вчителів.


 3. На сьогодні до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації для різних категорій слухачів включено спецкурси з проблеми пошуку інтелектуально обдарованих дітей та формування дослідницьких умінь учнів. Відділом роботи з обдарованими дітьми щороку проводяться навчальні практикуми для вчителів, які є керівниками науково-дослідницьких робіт учнів, та науково-методичні семінари й інструктивні наради, створено постійно діючий консультпункт. Для учнів-членів МАН організовуються заняття школи юного науковця. Проводяться міські конференції, на яких учні мають можливість поділитися з однолітками результатами своїх перших пошуків.

 4. До роботи в структурі Хмельницького міського територіального відділення МАН України залучаються науковці (за сумісництвом) Хмельницького національного університету, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Кам’янець-Подільського педагогічного університету, Відкритого Міжнародного університету розвитку людини "Україна" тощо.

Що таке Мала академія наук України?

   Однією з форм роботи з інтелектуально обдарованою молоддю є Мала академія наук України, де виховано багато талановитих учених, державних діячів, творчих індивідуумів різних фахів. Мала академія наук України (далі МАН чи Мала академія) – це структурна складова системи позашкільної освіти, яка сприяє виявленню здібностей, обдарувань, і самовизначенню та реалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, забезпечує її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток, професійну орієнтацію, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності.

   Мета МАН – поглиблення науково-практичних знань із галузевих наук у секціях і наукових товариствах, подальше зміцнення наукових зв’язків між шкільною молоддю і науковими установами. Педагогічний процес у МАН має свої особливості, які відрізняють його від звичайних уроків у школі. І перш за все це те, що плани й програми наукових гуртків, клубів, секцій, на відміну від стабільних навчальних програм, охоплюють такі галузі знань і практичної діяльності, які виходять за межі уроку, враховуючи індивідуальні інтереси та творчий потенціал конкретної дитини.

   МАН здійснює освітню і наукову діяльність у позаурочний та позашкільний час, об’єднуючи за принципами добровільності й доступності учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го та ІІІ-го ступенів, ліцеїв, гімназій, вищих навчальних закладів зазвичай І-ІІ рівнів акредитації та інших типів освітніх і наукових закладів, віком зазвичай до 21 року.

   Основними завданнями Малої академії наук України є:

 1. пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих, талановитих учнів; виховання свідомого громадянина України;

 2. створення умов для творчого, інтелектуального, духовного самовдосконалення учнів та його стимулювання;

 3. формування у учнів умінь та навичок культури наукового дослідження;

 4. формування соціально-адаптованої особистості, її громадського досвіду;

 5. пропаганда наукових досліджень учнів та захист їх авторських прав і інтересів;

 6. задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

   Основною ланкою Хмельницького міського територіального відділення МАН України є наукові товариства учнів, які організовують свою діяльність у формі регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів, факультативів, навчальних лабораторій, індивідуальної роботи школярів під керівництвом науковців, наукових конференцій, колоквіумів, симпозіумів.

   Традиційним уже стало проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Тематика конкурсних робіт актуальна та різнопланова; роботи носять як суто практичний, так і суто науковий характер. Найбільш чисельними за кількістю поданих досліджень є секції історії, історичного краєзнавства, етнології, екології, біології, медицини, української літератури, англійської мови, географічного краєзнавства, математики.

Витяг з правил проведення І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення МАН в 2012-2013 н. р.

ІV. Програма Конкурсу-захисту

4.4. Під час виконання завдань з математики, не дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами, логарифмічною лінійкою та іншими обчислювальними засобами.

4.5. Науково-дослідницькі роботи відділення комп’ютерних наук можуть бути розроблені в будь-якому середовищі, яке дає змогу оптимально реалізувати задум.  У випадку використання спеціальних програмних продуктів, розробник має подати їх для перевірки виконаного завдання журі. Ігрові програми не повинні викликати агресивності та мають бути спрямовані на розвиток здібностей учнів.

4.6. Роботи із зарубіжної літератури, секцій іноземних мов виконуються на державній мові. Захист наукових робіт на секціях іноземних мов здійснюється на відповідній мові.

V. Учасники Конкурсу - захисту

5.4. Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадання базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник має писати декілька контрольних робіт.

5.7. З метою залучення більшої кількості учнів до дослідницько-експериментальної діяльності до участі в ІІ етапі допускаються учні, які зайняли І місця в обласних заочних конкурсах: юних хіміків та біологів, «Юний математик» істориків, географів, філософів та релігієзнавців, юних техніків-винахідників, з інформаційних технологій, з екології, з української мови.

5.9. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.

5.10. Учасники Конкурсу-захисту повинні дотримуватись умов проведення  та програми Конкурсу-захисту, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.  В разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути усунуті від Конкурсу-захисту та дискваліфіковані.

VІ. Документація ІІ етапу Конкурсу-захисту

6.1.5. Науково-дослідницькі роботи та тези науково-дослідницьких робіт (до кожної роботи) в друкованому та електронному вигляді. Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатку 8;

6.1.7. Паспорт експонату (розробки), за їх наявності (додаток 9);

6.1.8. Анкета учасника І-ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  (додаток 10) та чотири фотографії 3x4;

6.2. Під час реєстрації подаються такі документи:

6.2.2. На кожного учасника Конкурсу-захисту(область):

посвідчення члена Малої академії наук України, завірене відповідним органом управління освітою;

копія паспорта (для учасників до 16 років - свідоцтва про народження);

учнівський квиток або довідку з фотографією, завірену директором навчального закладу, яка перекривається печаткою на одну третю;

  медичну довідку про можливість знаходження в дитячому колективі.

6.3. У випадку недотримання вимог пунктів 6.1-6.2. учасники до участі у Конкурсі-захисті не допускаються.

Умови визначення результатів конкурсу
витяг з Наказу управління освіти і науки облдержадміністрації 23.10.2012 №638-НО

7.1. Конкурс-захист оцінюється відповідно до розділів програми:

 • заочне оцінювання -25 балів;
 • оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни – 30 балів;
 • захист науково-дослідницької роботи – 45 балів.

 Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми Конкурсу-захисту становить 100 балів.

7.2.  Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі за такими критеріями:

 •         актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи; наукова новизна одержаних результатів – 6 балів;
 •         системність і повнота у розкритті теми – 5 балів;
 •         дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження – 6 балів;
 • аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам – 5 балів;
 •         стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт – 3 бали.

Максимальна кількість балів – 25.

7.3. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

Роботи, які не відповідають напрямку заявленої секції, носять компілятивний характер або визнані плагіатом, до наступних турів Конкурсу-захисту не допускаються

7.4. Перевірка рівня знань з базових дисциплін проводиться за трьома рівнями складності: 1 та 2 рівні – тестуванням, 3 рівень – виконання творчих контрольних завдань. Тривалість контрольної роботи - 3 астрономічні години.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни:

 • завдання І рівня – 6 балів;
 • завдання ІІ рівня – 9 балів;
 • завдання ІІІ рівня – 15 балів;

Максимальна кількість балів - 30.

7.5. Учасники, які за результатами перевірки рівня знань з базових дисциплін не подолали 50% бар’єр (15 балів) за рішенням предметної комісії до наступного туру Конкурсу-захисту не допускаються.

7.6. Захист науково-дослідницьких робіт.

7.6.1. Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

7.6.2. Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень. Порядок захисту та дебатів визначається журі секцій.

7.6.3. Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

 • аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом – 10 балів;
 • ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу - 12 балів;
 • чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу – 9 балів;
 • компетентність учасника, вичерпність відповідей – 8 балів;
 • етикет та культура спілкування учасника – 3 бали;
 • активна кваліфікована участь у веденні дискусії – 3 бали.

максимальна кількість балів – 45.

7.7. Спірні питання (апеляції) щодо підсумків оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін розглядаються на засіданні предметної комісії, а захисту науково-дослідницьких робіт - на підсумковому засіданні журі секції за участі апелянта. Втручання керівників команди та інших сторонніх осіб в роботу журі,предметних комісій та апеляційних комісій забороняється.

VІІІ. Порядок розгляду спірних питань

8.1. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників.

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Якщо учасник конкурсу не погоджується із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.

8.2. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

8.2.1. Якщо учасник конкурсу не погоджується із результатами оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни, він подає апеляційну заяву на ім’я голови предметної комісії протягом однієї години після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін.

8.2.2. В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції.

8.2.3. Апеляційна заява передається секретареві оргкомітету.

8.2.4. Апеляційна заява розглядається головою та членами предметної комісії спільно із головою журі відділення в присутності учасника конкурсу та секретаря оргкомітету. Присутність інших осіб не допускається.

8.2.5. Засідання веде голова предметної комісії.

8.2.6. Апеляційна заява розглядається у такій послідовності:

зачитується апеляційна заява;

в усній формі уточнюються причини подачі апеляції;

заслуховуються питання та коментарі учасника конкурсу;

заслуховуються коментарі членів предметної комісії;

після обговорення членами предметної комісії приймається остаточне рішення, яке фіксується в апеляційній заяві та вноситься до протоколу оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни.

8.2.7. Учасник конкурсу ознайомлюється з остаточним рішенням предметної комісії, яке засвідчує своїм підписом в апеляційній заяві.

8.3. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів захисту науково-дослідницьких робіт учасників.

8.3.1. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами захисту роботи в учасника виникають питання, йому надаються аргументовані роз’яснення і рекомендації головою та членами журі секції.

8.3.2. Бали визначаються та фіксуються в підсумковому протоколі. Після оголошення результатів оцінка вважається остаточною та оскарженню не підлягає.

8.3.3. Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються.

IX. Визначення переможців та нагородження учасників ІІ етапу Конкурсу-захисту

9.1. Конкурс-захист має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, одержаних учасниками на всіх турах програми Конкурсу-захисту.

Кількість перших, других, третіх місць може становити до 50 відсотків від загальної кількості  учасників у секціях з орієнтованим розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 90 балів.

Друге місце не  визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 70 балів.

9.2. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

Скачати Наказ управління освіти і науки облдержадміністрації 23.10.2012 №638-НО  

Скачати Витяг з правил проведення І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення МАН в 2012-2013 н. р.  

Скачати Умови визначення результатів Конкурсу-захисту 

Скачати Порядок розгляду спірних питань.
Визначення переможців та нагородження учасників ІІ етапу Конкурсу-захисту

 
Авторизація:
Логін:
Пароль:
Запам`ятати

Освітні новини:

2015-03-23 11:15:38

Полянський: Інформаційна війна в освіті це боротьба за молодь

Освіта має потенціал бути активним суб'єктом інформаційного простору. На цьому, за повідомленням прес-служби МОН, наголосив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський під час виступу на Міжнародній конференції «Інформаційна війна у XXI столітті - досвід українського конфлікту 2014-2015 років для Польщі та Європи», що відбулася у Варшаві.

Джерело:Освіта.Ua
2015-03-23 10:17:49

"Горизонт 2020": що це дасть українській науці

20 березня Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь в рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020". Набуття Україною статусу асоційованого члена у цій програмі було одним із завдань, які стояли перед Міністерством освіти і науки на 2015 рік.
Чому ця програма така важлива для України?

Джерело:Освіта.UA
2015-03-23 09:06:01

Відбулось пробне ЗНО з української мови і літератури

У суботу регіональні центри оцінювання провели перше пробне ЗНО, під час якого абітурієнти мали можливість пройти пробне тестування з української мови і літератури.

Джерело: Освіта.Ua

 
© XEOL 2015